Onderhoud

Twinson gevelbekleding vormt in ons klimaat de perfecte afwerking en bescherming voor uw gevel. Bovendien is onze gevelbekleding onderhoudsvriendelijk en vereist ze geen periodieke nabehandeling met bijvoorbeeld vernis of olie.

Zoals bij alle andere gevelbekledingen (hout, kunststof, gevelsteen, ...) is het mogelijk dat uw gevel door een combinatie van verschillende externe factoren wordt aangetast. In veel gevallen is water hiervoor verantwoordelijk.

Omgeving, oriëntatie, ontwerp en een gebrek aan onderhoud van de woning zijn vaak bepalende factoren voor de mate van vervuiling van uw gevel.

Omgeving en oriëntatie zijn meestal zaken die u niet in de hand hebt. Woont u in een omgeving met een sterke vervuiling (bv. in de directe omgeving van een bos of drukke weg), dan kunt u wellicht kiezen voor een donkere kleur. Op termijn zal die het minst gevoelig zijn voor vervuiling.

Door bij het ontwerp van de woning rekening te houden met een aantal regels die ervoor zorgen dat uw gevel niet wordt blootgesteld aan overvloedige waterconcentraties, kunt u zelf actief bijdragen aan het minimaliseren van vervuiling.


Ontwerptips:

  • Bij platte daken wordt geadviseerd om dakranden en muurafdekkingen van een druiprand te voorzien die minstens 4 cm uitsteekt ten opzichte van het gevelvlak. Ook wordt aangeraden om dekstenen met een negatieve helling te plaatsen, zodat het water terug naar het dak loopt.
  • De raamdorpels voorziet u het beste van zijdelingse opstanden en druipranden. Druipranden dienen minstens 3 cm uit te steken ten opzichte van het gevelvlak. Op deze manier wordt het water niet langs de zijkanten afgevoerd maar gelijkmatig over de gevel verdeeld, wat de kans op lokale gevelvervuiling sterk vermindert.
    Noot: ook bij ronde ramen is het beter een extra randprofiel met druiprand aan te brengen om een concentratie onderaan de cirkel te vermijden.
  • Om de gevelbekleding te beschermen tegen opspattend vuil en mechanische belastingen, laat u de gevelbekleding het beste beginnen op 30 cm van het maaiveld. De overbrugging hiervan vangt u op door bijvoorbeeld steen te gebruiken.
  • Voordat u de gevel plaatst, dient u de regenafvoer te regelen. Geconcentreerd regenval kan tot 1 meter hoog opspatten. Als er geen regenafleiders zijn, dan kan een kunststof rioolbuis worden gebruikt.

Net als bij andere gevelbekledingen zorgt voldoende regenwater voor een natuurlijke reiniging van uw gevelbekleding. Op plaatsen waar weinig of geen water komt, (bv. net onder dakoverstek, vensterbank...) is er kans op vuilophoping. De oorzaak is de aanwezige vervuiling in de lucht (stofdeeltjes, pollen, ...). Deze deeltjes kunnen bij gering contact met water oplossen en samenvloeien, waardoor waterkringen kunnen ontstaan met een duidelijke, donkere rand. In combinatie met UV-stralen levert dit een uniforme natuurlijke patina op.
Plaatselijke vuilophopingen waar geen natuurlijke reiniging mogelijk is, kunt u grotendeels zelf vermijden. U reinigt die af en toe eens met een zachte borstel of spons, in combinatie met veel water (waar u eventueel een milde zeepoplossing aan toevoegt).
Dit fenomeen zal na verloop van tijd afnemen doordat de planken minder gevoelig worden voor vuil. Toch kan dit niet volledig worden voorkomen.

Reiniging

Net als bij andere gevelbekledingen zorgen voldoende regenwater en UV-stralen voor een natuurlijke reiniging van uw O-Wall gevelbekleding.

In het algemeen raden wij aan om plaatselijke vervuilingen te reinigen met een zachte borstel of spons, in combinatie met veel water (waar u eventueel een milde zeepoplossing aan toevoegt).

Disclaimer:

  • Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketonsolventen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white spirit en dergelijke.
  • Het gebruik van een hogedrukreiniger is niet toegestaan.
  • Het gebruik van Deceuninck reinigingsproducten kunststof Cleanup P956, kunststof Protect P960, Decoclean P961 en kunststof Cement Wipe-off P965 is NIET TOEGESTAAN.

Onderhoud dakrandoverstekken van Twinson