Deceuninck hoofsponsor Greenbuild Congres

Greenbuild Congres

Deceuninck is de hoofdsponsor van het Greenbuild Congres dat in samenwerking met Duurzaam Gebouwd, het kennisplatform over duurzaam bouwen, op woensdag 9 februari tijdens de Bouwbeurs in Utrecht zal worden georganiseerd. Dit duurzame congres was vorig jaar een groot succes met 500 bezoekende aannemers, overheden, opdrachtgevers en architecten, die geïnteresseerd waren in duurzame nieuwbouw, duurzaam renoveren en energiebesparing.

Blijven stimuleren

Volgens Wietse Walinga, uitgever van Duurzaam Gebouwd wordt een aanzienlijk deel van het wereldwijde energieverbruik en de daarbij behorende CO2 uitstoot veroorzaakt door de gebouwde omgeving. “Gelukkig komen er elke maand nieuwe innovatieve ideeën, producten en technieken op de markt die zorgen voor een ‘verduurzaming’ van de gebouwde omgeving”, aldus Walinga.

Niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook de diverse bouw gerelateerde (koepel-) organisaties stimuleren met succes de ontwikkeling van duurzame energiebesparende producten. Voor consumenten wordt het met subsidies makkelijker om deze materialen aan te schaffen. “Deceuninck streeft continu naar een vermindering van CO2 uitstoot. Niet alleen met onze wereldwijde operationele activiteiten maar zeer zeker ook met onze eindproducten. Met de juiste grondstoffen en isolerende oplossingen kan al snel 20% worden bespaard op de energiekosten. We constateren een continue stijgende marktvraag naar duurzame bouwoplossingen. Als wetgeving en industrie blijven samenwerken kunnen belangrijke resultaten worden geboekt”, licht Philippe Verriest van Deceuninck Benelux toe.

Minder CO2 en PEFC-certificering

Deceuninck wil in Nederland meer aandacht voor hun duurzame producten. Met de Deceuninck zendow kunststof meerkamer raamsystemen dalen energieverbruik en CO2 uitstoot als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen substantieel. Het vervangen van ramen bij renovaties door de nieuwste generatie kunststof meerkamer raamsystemen draagt wezenlijk bij tot vermindering van de aardopwarming veroorzaakt door de uitstoot van CO2. Onlangs behaalde het bedrijf bovendien een PEFC-certificering voor zijn Twinson materiaal dat voor 50% uit kunststof en voor 50% uit hout bestaat en 100% recyclebaar is. Dit wereldwijd vertrouwde keurmerk ziet er op toe dat er niet meer bomen worden gekapt dan dat er worden heraangeplant en dat de biodiversiteit behouden wordt. Met de recyclebag zorgt Deceuninck er ook voor dat Twinson restproducten worden opgehaald en gerecycled tot nieuwe producten.

Op het Greenbuild Innovator Square toont Deceuninck de grensverleggende groene innovaties alsook de diverse binnen- en buitentoepassingsgebieden. Op de stand (10.D010) en via www.deceuninck.nl worden gratis productmonsters verstrekt.


Download het persbericht