Professionals

Kwaliteit

Als ISO 9001- en 14001-gecertificeerd bedrijf garandeert Deceuninck de kwaliteit van basis- tot eindproduct. Een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem staat hiervoor garant.

Kwaliteit labels DeceuninckInterne controles

Experts van het Deceuninck-laboratorium controleren dagelijks de kwaliteit van de profielen. Ze testen alle eigenschappen van zowel de grondstoffen, de geëxtrudeerde profielen als van de afgewerkte raam- en deursystemen. Dit conform de strengst gangbare Europese normen. Op regelmatige tijdstippen worden dimensie, kleur, thermische stabiliteit, krimp, slagvastheid en hoeklassterkte (ramen) geverifieerd. Afgewerkte ramen en deuren worden nagekeken op luchtdichtheid, windweerstand en waterdichtheid. Deze strenge interne controles waarborgen de uitzonderlijke kwaliteit van de Deceuninck-profielen.

Bewezen kwaliteit

Deceuninck maakt er steeds werk van haar producten te laten certificeren. Dit is geen wettelijke verplichting maar toont wel aan dat Deceuninck kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Heel wat goedkeuringen van diverse instanties, waaronder ook die van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb), de zogenaamde ATGgoedkeuringen, alsook KOMO-certificaten afgeleverd door Kiwa en SKG, zijn hier het beste bewijs van. Een overzicht van alle technische goedkeuringen waarover we beschikken is terug te vinden op onze sites.

Gecertificeerde topkwaliteit

Als het op kwaliteit aankomt, gaat Deceuninck zelfs nog een stuk verder. Gemandateerde erkende certificeringinstellingen, bijvoorbeeld Kiwa in België, oefenen met een vastgestelde frequentie extern toezicht uit op de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring. In dit kader heeft het kwaliteitscertificatenbureau Kiwa samen met Deceuninck een sectorspecifiek kwaliteitslabel (SSK) ontwikkeld. Dit label gaat heel wat verder dan de Europese CE-norm en biedt nog meer zekerheid dat zowel de fabricatie (SSK 1001) als de plaatsing (SSK 1002) van de raam- en deursystemen vakkundig gebeuren.

BELAC-accreditatiecertificaat

Deceuninck is tot slot ook houder van het BELAC-accreditatiecertificaat.

Concreet betekent dit dat verouderingstesten, kleurmetingen en charpy-impacttesten uitgevoerd worden volgens de strengst gangbare normen. Daarnaast is BELAC ook ondertekenaar van de “European Accreditation Multilateral Agreement (=EA MLA signatory)” en de “International Laboratory Accreditation Cooperation – Mutual Recognition Agreement” (=ilac-MRA signatory)”. Daardoor zullen de officiële testrapporten, uitgestuurd door Deceuninck, ook internationaal aanvaard worden en de nodige erkenning opleveren. Het toepassingsgebied van de accreditatie wordt op regelmatige tijdstippen uitgebreid. Hierdoor blijven we ten allen tijde voldoen aan de steeds strenger wordende markteisen.