Vraag een gratis offerte

Technische documenten

Technische goedkeuringen

Wat is KOMO?

KOMOKOMO

De technische KOMO-goedkeuringen verstrekken een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Een KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve criteria. Een KOMO-attest is een gunstige beoordeling van een bepaald bouwproduct van één fabrikant voor een welbepaalde toepassing. Ze moet het de gebruiker mogelijk maken de overeenkomstigheid van de op de bouwplaats afgeleverde producten met de bestaande goedkeuring te controleren. Daarbovenop komt een certificering, wat betekent dat een gemandateerde erkende certificeringsinstelling, zoals bijvoorbeeld Kiwa of het SKG, met een vastgestelde frequentie extern toezicht uitoefent op de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring. De geselecteerde certificatie-instituten worden geaccrediteerd door de overheid. Deze toetsing of controle wordt beschreven in een conventie die bij het verlenen van een KOMO-attest wordt opgesteld.

Waarom KOMO?

Een KOMO-attest communiceert aan alle belanghebbende partijen binnen het bouwproces objectieve en meerbare prestatie-eisen. U kunt er dan ook blindelings op vertrouwen dat ze voldoen aan alle wetgevingen en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die binnen de specifieke markt van kracht zijn. De KOMO gecertificeerde producten bieden een sluitende betrouwbaarheid naar kwaliteitszorg en maken tijd- en kostenrovende controletrajecten overbodig. De verplichte KOMO-codering, hetzij via verpakking of op de profielen, staat garant voor de echtheid.